Chứng chỉ NABERS – Hệ thống đánh giá và xếp hạng được phát triển tại Úc

nabers-he-thong-danh-gia-va-xep-hang-duoc-phat-trien-tai-uc-meoffice.vn-bia

Trong thời đại ngày càng phát triển và chú trọng hơn đến việc bảo vệ môi trường, xây dựng bền vững đã trở thành một xu hướng không thể phủ nhận. Chứng chỉ NABERS (National Australian Built Environment Rating System) – một hệ thống đánh giá tiêu chuẩn cho các tòa nhà và nguyên mẫu xây dựng bền vững – đã vươn lên như một phương tiện quan trọng để đảm bảo sự bền vững trong ngành xây dựng và quản lý tài sản.

Chứng chỉ NABERS là gì?

NABERS (National Australian Built Environment Rating System) là một hệ thống đánh giá và xếp hạng được phát triển tại Úc nhằm đo lường hiệu quả sử dụng năng lượng, tài nguyên và tác động môi trường của các tòa nhà và các khu vực xây dựng khác. Hệ thống này đo lường và đánh giá các yếu tố như tiêu thụ năng lượng, quản lý nước, quản lý chất thải, khí thải nhà kính và các chỉ số khác liên quan đến bền vững môi trường trong ngành xây dựng và cơ sở hạ tầng.

Mục tiêu chính của NABERS là khuyến khích các chủ sở hữu và quản lý tòa nhà, cơ sở hạ tầng và tài sản xây dựng khác tăng cường hiệu suất bền vững thông qua việc giảm thiểu tiêu thụ năng lượng, tài nguyên và tác động tiêu cực đến môi trường. Hệ thống này cung cấp các chỉ số, xếp hạng và báo cáo chi tiết để giúp các bên liên quan theo dõi và cải thiện hiệu suất bền vững của tài sản xây dựng.

nabers-he-thong-danh-gia-va-xep-hang-duoc-phat-trien-tai-uc-meoffice.vn-1
NABERS – Hệ thống đánh giá và xếp hạng được phát triển tại Úc – Meoffice.vn

NABERS đã được áp dụng rộng rãi tại Úc và đã có ảnh hưởng lớn đến cách các tài sản xây dựng và khu vực xây dựng được quản lý và vận hành. Hệ thống này giúp tạo ra sự nhận thức về bền vững môi trường và khích lệ các biện pháp cải thiện hiệu suất trong lĩnh vực xây dựng và quản lý tài sản.

 

Nguồn gốc của chứng chỉ NABERS

NABERS (National Australian Built Environment Rating System) là một hệ thống đánh giá và xếp hạng bền vững trong ngành xây dựng và môi trường tại Úc. Hệ thống này được phát triển và quản lý bởi Bộ Công nghiệp, Khoa học, Nghiên cứu và Kỹ thuật (Department of Industry, Science, Energy and Resources) của Chính phủ Úc. NABERS đã được ra mắt vào năm 1998 và đã trở thành một phần quan trọng trong việc thúc đẩy hiệu suất bền vững và tiết kiệm năng lượng trong ngành xây dựng và môi trường ở Úc.

Hệ thống NABERS cung cấp các chứng chỉ xếp hạng bền vững dựa trên việc đo lường và đánh giá năng lượng tiêu thụ, quản lý nước, quản lý chất thải và các yếu tố liên quan khác của tòa nhà và cơ sở hạ tầng. Những chứng chỉ này giúp các tòa nhà và khu vực xây dựng chứng minh và quảng cáo hiệu suất bền vững của họ và thúc đẩy những biện pháp cải thiện trong việc tiết kiệm năng lượng và tài nguyên.

Với nguồn gốc từ chính phủ Úc, NABERS đã trở thành một trong những tiêu chuẩn quan trọng và uy tín trong việc đánh giá và quản lý hiệu suất bền vững của ngành xây dựng và môi trường tại Úc.

 

Hành trình phát triển của chứng chỉ NABERS

Hành trình phát triển của chứng chỉ bắt đầu từ nhu cầu cải thiện hiệu suất bền vững trong ngành xây dựng và môi trường tại Úc. Dưới đây là một tóm tắt về hành trình phát triển của chứng chỉ NABERS:

 • Khởi đầu và Phát triển Ban đầu (1990s – 2000s): Sự gia tăng về ý thức về tác động của ngành xây dựng đối với môi trường và tài nguyên đã thúc đẩy nhu cầu cho một hệ thống đánh giá và xếp hạng bền vững tại Úc. Vào những năm 1990, Chính phủ Úc đã bắt đầu nghiên cứu và phát triển một hệ thống giúp đo lường và theo dõi hiệu suất bền vững của tòa nhà và cơ sở hạ tầng.
 • Ra Mắt NABERS (1998): Hệ thống NABERS đã chính thức ra mắt vào năm 1998 với mục tiêu đánh giá hiệu suất năng lượng của các tòa nhà văn phòng tại Sydney, Úc. Ban đầu, NABERS tập trung vào việc đo lường và xếp hạng tiêu thụ năng lượng của các tòa nhà để tạo động lực cho sự cải thiện.
 • Mở Rộng Phạm Vi (2000s – Hiện tại): Sau khi thành công với việc xếp hạng năng lượng cho các tòa nhà văn phòng, hệ thống NABERS đã mở rộng phạm vi của mình để bao gồm các loại tài sản xây dựng khác như khách sạn, trung tâm mua sắm, trường học, và thậm chí cả khu vực xây dựng toàn bộ.
 • Thêm Các Chỉ số và Yếu Tố (2000s – Hiện tại): NABERS đã tiếp tục phát triển bằng cách thêm các chỉ số và yếu tố mới để đánh giá các khía cạnh khác của hiệu suất bền vững, bao gồm quản lý nước, quản lý chất thải, khí thải nhà kính và nhiều yếu tố khác.
 • Phản Hồi và Cải Tiến Liên Tục: Hệ thống NABERS luôn tiếp tục nhận phản hồi từ người dùng và các chuyên gia trong ngành xây dựng và môi trường. Điều này giúp cải thiện và điều chỉnh hệ thống để đảm bảo tính hiệu quả và phản ánh chính xác hiệu suất bền vững của các tài sản.
 • Ảnh Hưởng và Tầm Quan Trọng: NABERS đã có một tầm quan trọng đáng kể trong việc thúc đẩy hiệu suất bền vững trong ngành xây dựng và môi trường tại Úc. Các chứng chỉ NABERS đã trở thành một phần quan trọng trong việc quảng cáo và khẳng định hiệu suất bền vững của các tài sản xây dựng.

Tổng quan, hành trình phát triển của chứng chỉ NABERS đã từ một hệ thống đo lường năng lượng đơn giản thành một hệ thống đa dạng và toàn diện hơn về đánh giá và xếp hạng hiệu suất bền vững của tòa nhà và cơ sở hạ tầng.

 

Các phiên bản của chứng chỉ NABERS

NABERS đã trải qua nhiều phiên bản và cải tiến từ khi ra mắt vào năm 1998. Dưới đây là một số phiên bản chính của NABERS:

Phiên bản ban đầu (1998) NABERS ra mắt với mục tiêu đánh giá và xếp hạng hiệu suất năng lượng của các tòa nhà văn phòng tại Sydney, Úc
Mở rộng phạm vi (2000s) NABERS mở rộng để bao gồm nhiều loại tài sản xây dựng khác như khách sạn, trung tâm mua sắm, trường học và các loại cơ sở khác
Thêm chỉ số và yếu tố (2000s – Hiện tại) NABERS không chỉ đánh giá tiêu thụ năng lượng, mà còn thêm nhiều chỉ số và yếu tố mới để đo lường và đánh giá khía cạnh khác của hiệu suất bền vững, bao gồm quản lý nước, quản lý chất thải, khí thải nhà kính và nhiều yếu tố khác
NABERS Energy for Offices (NEO) Phiên bản NABERS này tập trung đánh giá và xếp hạng hiệu suất năng lượng của các tòa nhà văn phòng
NABERS Energy for Shopping Centers (NESC) Được phát triển để đánh giá hiệu suất năng lượng của các trung tâm mua sắm và cửa hàng bán lẻ
NABERS Energy for Hotels (NEH) Được sử dụng để đánh giá và xếp hạng hiệu suất năng lượng của các khách sạn và khu nghỉ dưỡng
NABERS Water Phiên bản này tập trung vào đánh giá và xếp hạng hiệu suất quản lý nước của các tòa nhà và tài sản xây dựng khác
NABERS Waste Được phát triển để đánh giá và xếp hạng hiệu suất quản lý chất thải và tái chế
NABERS Indoor Environment Phiên bản này tập trung vào đánh giá môi trường bên trong các tòa nhà, bao gồm chất lượng không khí và thoải mái cho người dùng

 

Những phiên bản này đại diện cho việc mở rộng phạm vi và sự phát triển của NABERS để đánh giá nhiều khía cạnh khác nhau của hiệu suất bền vững trong ngành xây dựng và môi trường tại Úc.

 

Mục tiêu của chứng chỉ NABERS

Mục tiêu chính của chứng chỉ NABERS là thúc đẩy và đảm bảo hiệu suất bền vững trong ngành xây dựng và môi trường tại Úc. Dưới đây là các mục tiêu chính của chứng chỉ NABERS:

 • Tăng cường hiệu suất bền vững: NABERS được thiết kế để khuyến khích các tòa nhà và tài sản xây dựng khác cải thiện hiệu suất bền vững của mình thông qua việc tiết kiệm năng lượng, tài nguyên và giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường.
 • Tạo nhận thức và khuyến khích thay đổi hành vi: Chứng chỉ NABERS giúp tạo ra sự nhận thức về tầm quan trọng của hiệu suất bền vững trong ngành xây dựng và môi trường. Nó khuyến khích các chủ sở hữu, quản lý và người sử dụng tài sản xây dựng thay đổi hành vi và thực hiện các biện pháp cải thiện để giảm thiểu tiêu thụ năng lượng và tài nguyên.
 • Cung cấp công cụ đo lường và xếp hạng hiệu suất: NABERS cung cấp một hệ thống đo lường và xếp hạng bền vững cho các tài sản xây dựng, cho phép họ theo dõi và đánh giá hiệu suất của mình trong việc tiêu thụ năng lượng, nước và quản lý chất thải.
 • Thúc đẩy đổi mới và nâng cao tiêu chuẩn ngành: NABERS thúc đẩy sự đổi mới trong thiết kế, xây dựng và quản lý tài sản xây dựng để đáp ứng các tiêu chuẩn bền vững cao hơn và thúc đẩy sự nâng cao của ngành.
 • Hỗ trợ quyết định đầu tư và thuê: Chứng chỉ NABERS cung cấp thông tin cần thiết cho các chủ sở hữu, nhà đầu tư và người thuê tài sản xây dựng để đưa ra quyết định đúng đắn về việc đầu tư, thuê hoặc quản lý tài sản dựa trên hiệu suất bền vững.
 • Đóng góp vào mục tiêu bền vững quốc gia: NABERS hỗ trợ Úc trong việc đạt được các mục tiêu và cam kết bền vững quốc gia, bao gồm giảm thiểu khí nhà kính, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Chứng chỉ NABERS tập trung vào việc thúc đẩy hiệu suất bền vững và tiết kiệm tài nguyên trong ngành xây dựng và môi trường tại Úc thông qua việc cung cấp các công cụ đo lường, đánh giá và khuyến khích thay đổi hành vi.

nabers-he-thong-danh-gia-va-xep-hang-duoc-phat-trien-tai-uc-meoffice.vn-
NABERS – Hệ thống đánh giá và xếp hạng được phát triển tại Úc – Meoffice.vn

 

Tiêu chuẩn đánh giá của chứng chỉ NABERS

Chứng chỉ NABERS (National Australian Built Environment Rating System) sử dụng các tiêu chuẩn và tiêu chí đánh giá để xác định và xếp hạng hiệu suất bền vững của các tài sản xây dựng khác nhau. Dưới đây là một số ví dụ về các tiêu chuẩn đánh giá chính trong các phiên bản NABERS khác nhau:

NABERS Energy (Năng lượng):

 • Tiêu thụ năng lượng hằng năm của tài sản.
 • Hiệu suất năng lượng so với tiêu chuẩn hiệu suất cơ sở.

NABERS Water (Nước):

 • Tiêu thụ nước hằng năm của tài sản.
 • Quản lý sử dụng nước và biện pháp tiết kiệm nước.

NABERS Waste (Chất thải):

 • Số lượng chất thải sản sinh và xử lý hàng năm.
 • Tỷ lệ tái chế và xử lý chất thải.

NABERS Indoor Environment (Môi trường bên trong):

 • Chất lượng không khí bên trong tòa nhà, bao gồm tốc độ luồng không khí và nồng độ các chất gây ô nhiễm.
 • Cung cấp thoải mái cho người sử dụng, bao gồm nhiệt độ, độ ẩm và ánh sáng tự nhiên.

Mỗi phiên bản NABERS có thể tập trung vào các khía cạnh khác nhau của hiệu suất bền vững, như tiêu thụ năng lượng, nước, quản lý chất thải hoặc môi trường bên trong. Các tiêu chuẩn đánh giá này thường được xây dựng dựa trên dữ liệu thực tế được thu thập từ tài sản xây dựng và được so sánh với các tiêu chuẩn và chỉ số tham chiếu để đánh giá hiệu suất.

nabers-he-thong-danh-gia-va-xep-hang-duoc-phat-trien-tai-uc-meoffice.vn-2
NABERS – Hệ thống đánh giá và xếp hạng được phát triển tại Úc – Meoffice.vn

Đối với mỗi loại tài sản xây dựng, NABERS cung cấp hướng dẫn cụ thể về cách thu thập dữ liệu, tính toán và xếp hạng hiệu suất bền vững, giúp các chủ sở hữu, quản lý và người sử dụng thực hiện các biện pháp cải thiện để đạt được các mục tiêu bền vững.

 

Các cấp độ của chứng chỉ NABERS

Chứng chỉ NABERS sử dụng hệ thống cấp độ để xếp hạng và thể hiện hiệu suất bền vững của các tài sản xây dựng. Cấp độ này thường được biểu thị bằng một số điểm hoặc sao, và số điểm càng cao thể hiện rằng tài sản xây dựng đó có hiệu suất bền vững càng tốt. Dưới đây là ví dụ về cấp độ xếp hạng NABERS trong một số lĩnh vực:

NABERS Energy (Năng lượng):

 • Cấp độ 0 sao: Không đạt tiêu chuẩn tối thiểu.
 • Cấp độ 1 sao: Hiệu suất cơ bản, thấp hơn tiêu chuẩn cơ sở.
 • Cấp độ 2 sao: Tiêu thụ năng lượng tương đối hiệu quả.
 • Cấp độ 3 sao: Tiêu thụ năng lượng tốt và thường xuyên vượt quá tiêu chuẩn.
 • Cấp độ 4 sao: Hiệu suất cao về tiêu thụ năng lượng.
 • Cấp độ 5 sao: Hiệu suất xuất sắc về tiêu thụ năng lượng.

NABERS Water (Nước):

 • Cấp độ 0 sao: Không đạt tiêu chuẩn tối thiểu.
 • Cấp độ 1 sao: Quản lý nước cơ bản.
 • Cấp độ 2 sao: Quản lý nước tương đối hiệu quả.
 • Cấp độ 3 sao: Quản lý nước tốt và thường xuyên vượt quá tiêu chuẩn.
 • Cấp độ 4 sao: Quản lý nước cao cấp và hiệu quả.
 • Cấp độ 5 sao: Quản lý nước xuất sắc.

NABERS Waste (Chất thải):

 • Cấp độ 0 sao: Không đạt tiêu chuẩn tối thiểu.
 • Cấp độ 1 sao: Quản lý chất thải cơ bản.
 • Cấp độ 2 sao: Quản lý chất thải tương đối hiệu quả.
 • Cấp độ 3 sao: Quản lý chất thải tốt và thường xuyên vượt quá tiêu chuẩn.
 • Cấp độ 4 sao: Quản lý chất thải cao cấp và hiệu quả.
 • Cấp độ 5 sao: Quản lý chất thải xuất sắc.

Các cấp độ này thể hiện mức độ đáp ứng của tài sản xây dựng đối với các tiêu chuẩn và chỉ số của NABERS. Hiệu suất càng cao thì cấp độ càng tốt, cho thấy tài sản xây dựng đó có khả năng tiết kiệm năng lượng, tài nguyên và tạo ra tác động tích cực đối với môi trường.

nabers-he-thong-danh-gia-va-xep-hang-duoc-phat-trien-tai-uc-meoffice.vn-3
NABERS – Hệ thống đánh giá và xếp hạng được phát triển tại Úc – Meoffice.vn

Quy tắc và tiêu chuẩn tham chiếu của chứng chỉ NABERS

Chứng chỉ NABERS (National Australian Built Environment Rating System) sử dụng các quy tắc và tiêu chuẩn tham chiếu để đánh giá hiệu suất bền vững của các tài sản xây dựng. Những quy tắc và tiêu chuẩn này cung cấp các tiêu chí cụ thể để so sánh và đo lường hiệu suất của tài sản so với một tiêu chuẩn tham chiếu. Dưới đây là một số ví dụ về các quy tắc và tiêu chuẩn tham chiếu được sử dụng trong các phiên bản NABERS:

NABERS Energy (Năng lượng) Tiêu chuẩn tham chiếu: Tiêu chuẩn AS/NZS 3598.1:2014 (Energy Audits – Part 1: Commercial Buildings), tiêu chuẩn AS/NZS 3598.2:2014 (Energy Audits – Part 2: Industrial and Related Activities), và các tiêu chuẩn khác liên quan đến hiệu suất năng lượng của tài sản xây dựng
NABERS Water (Nước) Tiêu chuẩn tham chiếu: Tiêu chuẩn AS/NZS 3500:2003 (Plumbing and Drainage – National Plumbing and Drainage Code), và các tiêu chuẩn khác liên quan đến quản lý nước trong tài sản xây dựng
NABERS Waste (Chất thải) Tiêu chuẩn tham chiếu: Các hướng dẫn và tiêu chuẩn quản lý chất thải từ các cơ quan chính phủ và tổ chức liên quan
NABERS Indoor Environment (Môi trường bên trong) Tiêu chuẩn tham chiếu: Các tiêu chuẩn liên quan đến chất lượng không khí trong nhà, nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng tự nhiên và tiêu chuẩn về môi trường làm việc

 

Các quy tắc và tiêu chuẩn tham chiếu này cung cấp các chỉ số và yếu tố để so sánh và xác định hiệu suất bền vững của tài sản so với các tiêu chuẩn ngành và tiêu chuẩn an toàn. Các tiêu chuẩn này được sử dụng để tính toán và đánh giá điểm số hoặc cấp độ xếp hạng của tài sản trong hệ thống NABERS.

 

Ưu và nhược điểm của chứng chỉ NABERS

Ưu điểm của chứng chỉ NABERS

Chứng chỉ NABERS mang đến nhiều lợi ích cho ngành xây dựng và môi trường, cũng như cho các cá nhân và tổ chức liên quan. Dưới đây là một số ưu điểm chính của chứng chỉ NABERS:

 • Khuyến khích hiệu suất bền vững: NABERS tạo động lực cho các chủ sở hữu tài sản xây dựng để cải thiện hiệu suất bền vững thông qua việc tiết kiệm năng lượng, tài nguyên và quản lý tác động môi trường.
 • Cung cấp thông tin quan trọng: NABERS cung cấp thông tin cụ thể và đáng tin cậy về hiệu suất bền vững của tài sản xây dựng, giúp các chủ sở hữu, quản lý và người thuê có cái nhìn rõ ràng về khả năng tiết kiệm năng lượng và tài nguyên.
 • Hỗ trợ quyết định đầu tư: Chứng chỉ NABERS cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư, người mua và người thuê về mức độ hiệu suất bền vững của tài sản xây dựng, giúp họ đưa ra quyết định đầu tư hoặc thuê một cách thông thái.
 • Thúc đẩy đổi mới trong thiết kế và xây dựng: NABERS khuyến khích các nhà thiết kế, kiến trúc sư và các chuyên gia trong ngành xây dựng tạo ra các giải pháp sáng tạo để cải thiện hiệu suất bền vững của các dự án xây dựng.
 • Đóng góp vào mục tiêu bền vững quốc gia: Chứng chỉ NABERS giúp Úc đạt được các mục tiêu và cam kết bền vững quốc gia, bao gồm giảm thiểu khí nhà kính và tác động đến môi trường.
 • Tạo độ tin cậy và nhận thức: Chứng chỉ NABERS xác nhận và chứng thực hiệu suất bền vững của tài sản xây dựng thông qua quy trình đo lường và xếp hạng, giúp tạo độ tin cậy cho các bên liên quan và tạo sự nhận thức về bền vững môi trường.
 • Tiết kiệm chi phí và tài nguyên: Thông qua việc cải thiện hiệu suất năng lượng, nước và quản lý chất thải, NABERS giúp tiết kiệm chi phí hoạt động và tài nguyên dài hạn.
 • Thúc đẩy cộng đồng bền vững: Bằng việc thúc đẩy hiệu suất bền vững, NABERS góp phần xây dựng cộng đồng nhận thức về tác động của ngành xây dựng đối với môi trường và khích lệ sự thay đổi tích cực.

Tổng quan, chứng chỉ NABERS có nhiều ưu điểm quan trọng trong việc thúc đẩy hiệu suất bền vững và tiết kiệm tài nguyên trong ngành xây dựng và môi trường.

 

Nhược điểm của chứng chỉ NABERS

Mặc dù chứng chỉ NABERS (National Australian Built Environment Rating System) mang lại nhiều lợi ích và đã đạt được sự công nhận rộng rãi, nhưng cũng có một số nhược điểm hoặc hạn chế cần xem xét:

 • Phụ thuộc vào dữ liệu và thông tin: Để đánh giá hiệu suất bền vững, NABERS đòi hỏi sự cung cấp đầy đủ và chính xác của dữ liệu liên quan đến tiêu thụ năng lượng, nước, quản lý chất thải và các yếu tố khác. Việc thiếu dữ liệu hoặc thông tin không chính xác có thể dẫn đến kết quả đánh giá không chính xác.
 • Tùy thuộc vào thời gian và điều kiện hoạt động: Hiệu suất của một tài sản xây dựng có thể biến đổi theo thời gian và các điều kiện hoạt động khác nhau. Việc xếp hạng NABERS chỉ phản ánh hiệu suất tại một thời điểm cụ thể và không thể đảm bảo rằng hiệu suất sẽ duy trì ngang bằng trong tương lai.
 • Khả năng che dấu thông tin: Một số tài sản xây dựng có thể tinh vi trong cách quản lý và báo cáo dữ liệu để làm cho hiệu suất của họ trông tốt hơn thực tế. Điều này có thể gây ra sự không công bằng trong việc so sánh và đánh giá.
 • Phạm vi hạn chế của các tiêu chuẩn: Một số tiêu chuẩn và quy tắc tham chiếu có thể không phản ánh tốt tất cả các khía cạnh của hiệu suất bền vững. Điều này có thể dẫn đến việc bỏ qua một số yếu tố quan trọng trong việc đánh giá.
 • Không thể đo lường mọi yếu tố bền vững: Mặc dù NABERS cung cấp nhiều phiên bản với các tiêu chuẩn khác nhau, nhưng nó vẫn có thể không đáp ứng hết tất cả các khía cạnh của hiệu suất bền vững trong mọi loại tài sản xây dựng.
 • Không đảm bảo sự thay đổi hành vi người dùng: Mặc dù NABERS có thể khuyến khích thay đổi hành vi tiêu dùng thông qua việc tạo ra nhận thức, nhưng nó không thể đảm bảo rằng người sử dụng sẽ thay đổi thói quen của họ trong việc sử dụng tài sản xây dựng.
 • Thiếu quản lý sau đánh giá ban đầu: Sau khi đánh giá và đạt được chứng chỉ, một số tài sản xây dựng có thể không theo dõi và duy trì hiệu suất bền vững của họ trong thời gian dài.

 

Tiêu chuẩn của chứng chỉ NABERS đối với các cao ốc văn phòng cho thuê

NABERS (National Australian Built Environment Rating System) cung cấp chứng chỉ và tiêu chuẩn đối với nhiều loại tài sản xây dựng khác nhau, bao gồm cả các cao ốc văn phòng cho thuê. Dưới đây là một số thông tin về tiêu chuẩn của chứng chỉ NABERS đối với các cao ốc văn phòng cho thuê:

1. NABERS Energy for Offices (NEO – Năng lượng cho Văn phòng): Đây là phiên bản của NABERS tập trung vào đánh giá và xếp hạng hiệu suất năng lượng của các tòa nhà văn phòng. Tiêu chuẩn đánh giá trong NEO bao gồm:

 • Tiêu thụ năng lượng hằng năm của tòa nhà.
 • Hiệu suất năng lượng so với tiêu chuẩn hiệu suất cơ sở.

2. NABERS Indoor Environment for Offices (NIEO – Môi trường bên trong cho Văn phòng): Phiên bản này tập trung vào đánh giá chất lượng không khí bên trong tòa nhà văn phòng và đảm bảo môi trường làm việc thoải mái cho nhân viên. Tiêu chuẩn đánh giá trong NIEO bao gồm:

 • Chất lượng không khí bên trong tòa nhà, bao gồm nồng độ các chất gây ô nhiễm và tốc độ luồng không khí.
 • Ánh sáng tự nhiên và thông gió tự nhiên.

3. NABERS Waste for Offices (NWO – Chất thải cho Văn phòng): Phiên bản này tập trung vào đánh giá và xếp hạng quản lý chất thải của các tòa nhà văn phòng. Tiêu chuẩn đánh giá trong NWO bao gồm:

 • Số lượng chất thải sản sinh và xử lý hàng năm.
 • Tỷ lệ tái chế và xử lý chất thải.

Những tiêu chuẩn này được sử dụng để xác định hiệu suất bền vững của các cao ốc văn phòng cho thuê trong các khía cạnh như tiêu thụ năng lượng, chất lượng môi trường bên trong và quản lý chất thải. Tùy thuộc vào mục đích và ưu tiên của chủ sở hữu hoặc quản lý, họ có thể chọn tham gia một hoặc nhiều phiên bản NABERS để đảm bảo hiệu suất bền vững của tòa nhà văn phòng cho thuê của họ.

 

Tham khảo thêm về các chứng chỉ xanh khác tại đây:

Tên chứng chỉQuốc giaLink tham khảo
Chứng chỉ xây dựng dành cho cao ốc văn phòngLink tham khảo
Chứng chỉ LEEDHoa KỳLink tham khảo
Chứng chỉ LOTUSViệt NamLink tham khảo
Chứng chỉ BREEAMVương Quốc AnhLink tham khảo
Chứng chỉ Green StarÚcLink tham khảo
Chứng chỉ NABERSÚcLink tham khảo
Chứng chỉ DGNBĐứcLink tham khảo
Chứng chỉ HQEPhápLink tham khảo
Chứng chỉ Living Building ChallengeHoa Kỳ.Link tham khảo
Chứng chỉ Estidama Pearl Rating SystemAbu Dhabi; Các Tiểu Vương Quốc Arab Thống NhấtLink tham khảo
Chứng chỉ CASBEENhật BảnLink tham khảo
Chứng chỉ Green MarkSingaporeLink tham khảo
Chứng chỉ EDGEColombiaLink tham khảo
Chứng chỉ GRIHAẤn ĐộLink tham khảo
Chứng chỉ Green Building StandardTrung QuốcLink tham khảo
Chứng chỉ SITESHoa KỳLink tham khảo
Chứng chỉ WELL Building StandardHoa KỳLink tham khảo

 

Quý doanh nghiệp có nhu cầu tìm hiểu về thị trường văn phòng cho thuê TP.HCM vui lòng liên hệ Me Office qua hotline hoặc email sau:

 • ☎ Hotline: 0901.75.74.76
 • 📧 Email: info@meoffice.vn
 • Mọi dịch vụ đều hoàn toàn miễn phí

Về Tác giả

Avatar của Kiều Lê
Content Creator
Phụ trách mảng content tại MeOffice — Gần 02 năm kinh nghiệm sáng tạo nội dung về lĩnh vực bất động sản, văn phòng cho thuê, thiết kế nội thất & phong thuỷ văn phòng.
Xem thêm
Gọi ngay
Chat zalo
FB Chat fb